תוך כדי הקמת הרשת, נחשף הרב למצוקתם של אברכים רבים, המבקשים לעסוק בפרנסת ביתם, במקצוע חופשי ובאופן מכובד, אך מבלי לוותר על אווירה חברתית תורנית. לפיכך, הגה הרב לייבל והקים את רשת ‘אברטק’ – מכללה ללימודי הייטק, המשלבת לימודי תורה בשגרת ימי עובדיה. מיד עם סיום לימודי המחזור הראשון, הוקם בית תוכנה הנקרא ‘רבטק’ בו מועסקים בוגריה המצליחים של אברטק.

הרב דוד לייבל – נשיא ומייסד

רב ומחנך, ראש ישיבה, מנהיג ומורה דרך לרבים.

יליד צרפת. עלה לארץ בנעוריו והתחנך בישיבת פוניבז’ כתלמידו המובהק של הרב ש”ך זכרו לברכה. לפני עשרים שנה הקים את כולל ‘רבי עקיבא אייגר’ בבני ברק, בו כינס קבוצת עילית של אברכי כולל, לומדי תורה בעלי כשרונות מבריקים. במהלך השנים הבאות, האציל הרב סמכויות על רבים מתלמידיו, והקים את רשת ‘כוללי רבי עקיבא אייגר’ בירושלים ובבני ברק, באלעד, חדרה ומודיעין עילית, ואף בשטרסבורג שבצרפת, בהם לומדים מאות מתלמידיו הנאמנים לסגנונו ודרכו הייחודית.

לפני  שלוש שנים, לאור התרחבות הציבור החרדי ויציאתו אל שוק העבודה הישראלי, נולד הצורך הבוער בהקמת מסגרות חברתיות תורניות לציבור רחב זה. הרב לייבל הרים את הכפפה תוך אחריות ציבורית, והקים מסגרות לימוד ייחודיות לעמלים בפרנסתם, המבקשים לשמור על סדר יום תורני. רשת ‘כוללי רבי שלמה אייגר’ פרוסה בכל רחבי הארץ, ומאות עובדים חרדים לומדים בה מידי יום. בימים אלו מוקם הסניף השלושים (30!) במספר, של רשת זו.