כתובת: רחוב יהודה הלוי 10, ת.ד. 560

בני ברק, מיקוד: 5110402

טלפון:  03-6098282

פקס: 03-6098383

דוא”ל: Office@avratech.org.il

סניף ירושלים

כתובת: הרב אג”ן

ירושלים, מיקוד: 9422505

טלפון:  03-6098282

פקס: 0772492700

דוא”ל: Office@avratech.org.il

שלח הודעה

contact us -heb
Sending