!תודה רבה

:הפרטים

בנק: מזרחי טפחות, בני ברק

סניף: טרפון, 430

מספר חשבון: 148806

שם המוטב: אברטק

או

לשלוח צ’ק בדואר : עבור אברטק, יהודה הלוי 10, ת.ד. 560, בני-ברק 511402